top of page

Ateist Mülteci Yardım Programı

     Türkiye, dünya üzerinde en fazla mülteci barındıran ülkedir. Bu mültecilerin bir kısmı İslam’ı reddettiği için ülkesinden kaçmak zorunda kalan siyasi sığınmacılardır. Ateizm Derneği olarak, Uluslararası Ateist Birliği‘nin (AAI) “Ateist Sığınmacılar Projesi” ve Sorgulama Merkezi’nin (CFI) “Sekülerleri Kurtarma Programı” gibi girişimlerden ilham alarak, şu anda Türkiye’de yaşayan inançsız sığınmacılara yardım etmek için daha aktif bir rol üstlenmeye karar verdik.
 

     Öncelikle Ateizm Derneği’nin henüz 300-400 üyesi olan oldukça küçük bir sivil toplum kuruluşu olduğunu hatırlatmak isteriz. Derneğimiz, üyelerimizin ve bağışçılarımızın destekleriyle ayakta durmaktadır. Böyle olmasına karşın, Türkiye’deki inançsız sığınmacılara yardım eli uzatılması gerektiğini düşünerek kolları sıvadık ve konuyla ilgili olarak, üyesi olduğumuz bazı uluslararası şemsiye örgütlere başvurduk. Atheist Alliance International (AAI), Center for Inquiry (CFI) ve Ex-Muslims of North America ne mutlu ki bu isteğimizi geri çevirmedi ve biz de 2019’da hazırlıklara başladık ve 2020 Ağustos’da çalışmaya başladık.

 

     Günümüzün İslam yanlısı Türkiye’sinde özgür-düşünceli ve inançsız mülteciler, aykırı görüşleri ve dil engeli nedeniyle ev, ev arkadaşı ve iş bulma konusunda hayli zorluk çekmektedir. Bunlar bir şekilde bulunsa bile, giderek dindarlaşan ülkemizde ateist kimliği yüzünden her şeyi kaybetme riskleri oldukça yüksek. Ateizm Derneği üyeleri ve yöneticileri olarak yıllardır bu ayrımcılığı birinci elden deneyimliyor ve mülteci dostlarımız da deneyimlemesin istiyoruz. Bu karanlık tabloya rağmen, ülkemizde inançsız, özgür-düşünceli, seküler veya ateist mülteci ve sığınmacılara kalacak yer ve iş bulmak/vermek konusunda yardım eli uzatmak isteyen, kendisi inançlı olsa bile inançsızlık özgürlüğüne saygı duyan, bizimle benzer değerleri ve görüşleri paylaşan çok sayıda aydın vatandaşımız da mevcut. Bu noktadan hareketle, bu ihtiyaca cevap verecek bir iletişim ağı/servisi oluşturmak gerektiğine karar verdik ve ARAP projesini başlattık.

 

     ARAP projesi kapsamında sunulacak hizmetin amacı, kendi ülkelerindeki dinsel zülümden kaçıp Türkiye’ye sığınan mültecilere yeni bir hayat kurmalarında yardımcı olmaktır.

 

     * Bu hizmetten, inançsızlıkları nedeniyle ülkemize sığınmış/iltica etmiş ve bunu göçmenlik belgelerinde açıkça dile getirmiş olan mülteciler yararlanabilir.

 

     * Bu program kapsamında, inançsız mültecilere hibe ve finansal destek sağlanması, kira ve yaşam giderlerinin maddi olarak karşılanması ne yazık ki MÜMKÜN DEĞİLDİR. Bu programın amacı, aşağıdaki alanlarda kişilere teknik ve sosyal yardım sağlamaktır.


Ateist Mülteci Yardım Programı:

 

 1. EV:
  Türkiye’deki ateist mülteci ve sığınmacılara kalacak yer, ev veya ev arkadaşı bulmaya yardımcı olmak. Başvuranların yerel ve online platformlarda paylaşım yapmasına yardım etmek; gerekli durumlarda çeviri yapmak, yol göstermek ve başvuru süreçlerini takip etmek.

   

 2. İŞ:
  Türkiye’deki ateist mülteci ve sığınmacılara iş bulmaya yardımcı olmak. Başvuranların öz geçmişlerini/CV’lerini Türkçeye çevirmek. Başvuranlara şablon hazırlamak, başvurularında veya paylaşımlarında yol göstermek ve bu süreçte ihtiyaç dahilinde çevirmenlik yapmak ve yardım etmek.

   

 3. AVUKAT:
  Hukuki yardım için ateist sığınmacılardan/mültecilerden başvuruları kabul etmek. Başvuruların gerçekliğini araştırıp teyit ettikten sonra bunları Ateizm Derneğine yönlendirmek. Ateizm Derneği buradan itibaren yasal süreci devralacak ve gönüllü avukatlarımız aracılığıyla hukuki destek sağlanacaktır.

   

 4. MEKTUP:
  Ateist sığınmacılardan, sığınma talepleri için referans mektubu, teyit mektubu ya da destek mektubu talepleri için başvuruları incelemek. Bu tür başvurularda, başvuranın talebinin doğruluğunu teyit etmek için kişinin ülkesindeki ikincil bir kaynaktan ilave bir doğrulama gerekebilir.

   

 5. REHBERLİK:
  Başvuranların yerli ve yabancı kuruluşlara, fonlara, kurumlara, derneklere, laik/hümanist/ateist yardım kuruluşlarına gönderecekleri harçlık, ödenek ve burs taleplerine ilişkin belgeleri hazırlamalarına yardım etmek.

   

ARTIK YALNIZ DEĞİLİZ!

bottom of page