top of page

PROGRAM KOŞULLARI

Başvuru sahibi olarak, bu formda verdiğim bilgilerin doğruluğunu beyan ederim. 

Kişisel verilerimin Ateist Mülteci Yardım Programı kapsamında Ateizm Derneği'ne (Bundan sonra A.D. olarak anılacaktır) aktarılacağını; A.D’nin hizmetlerinden yararlanmaya hak kazanmış olsam bile herhangi bir şüpheli durumda haklarımın değerlendirilip gerekirse iptal edilebileceğini; kisisel verilerimin-alınması gereken ses ve görüntü kayıtları dahil-Ateist Mülteci Yardım Programının işleyiş amacı ile doğrudan bağlantılı ve bununla sınırlı olacak şekilde kullanılmasını kabul ediyorum.

 

A.D.'ye ait belgelendirme talimatlarına ve belgelendirme şartlarına uyacağımı; A.D. ile yaptığım görüşmeleri A.D.'nin izni olmadan paylaşmayacağımı; hileli belge ve bilgi sunmayacağımı; değerlendirmeler için gerekli her türlü bilgiyi A.D.'ye aktaracağımı ve yalan beyan vermem halinde A.D.'den elde ettiğim maddi kazançları iade edeceğimi; A.D.'ye verdiğim bilgilerin yanlış olması nedeniyle ortaya çıkan her türlü yasal sonuçtan A.D.'yi sorumlu tutmayacağımı kabul ve taahhüt ederim.

bottom of page